Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΑΝ

Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΑ Α" στην Αθήνα.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΑΝ

Η Σχολή ανήκει στα επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι δώδεκα (12) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι μαθητές-τριες της σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους σπουδάζουν το αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης συγχρόνως με τη Στρατιωτική Εκπαίδευση.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η εκπαίδευση των μαθητών-τριών είναι Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε ότι δε αφορά την Ακαδημαϊκή, η μεν θεωρητική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή, η δε Κλινική εκπαίδευση διεξάγεται σε Στρατιωτικά και Πολιτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.