Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥ

Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΜΥ

Η ΣΜΥ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτήσαντες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του στρατεύματος για 9 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

1. Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.

α) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς στα οποία κατανέμονται οι αποφοιτήσαντες είναι τα παρακάτω:

 1. Πεζικό
 2. Τεθωρακισμένα
 3. Πυροβολικό
 4. Μηχανικό
 5. Διαβιβάσεις
 6. Αεροπορία Στρατού

β) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτήσαντεςείναι τα παρακάτω:

 1. Τεχνικό
 2. Εφοδιασμού - Μεταφορών
 3. Υλικού Πολέμου
 4. Έρευνας - Πληροφορικής
 5. Υγειονομικό
 6. Γεωγραφικό
 7. Στρατιωτικών Γραμματέων
 8. Ταχυδρομικό
 9. Φροντιστών

2. Αμέσως μετά την κατάταξη ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως, που διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες. Μετά το τέλος αυτής, γίνονται επιλογικές διαδικασίες για την κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες (Διοικητικοί και Τεχνικοί).

Αναλυτικά:

 • α) Όπλα / Διοικητικοί
 • β) Όπλα / Τεχνικοί
 • γ) Σώματα / Διοικητικοί
 • δ) Σώματα / Τεχνικοί

3. Οι διοικητικοί σπουδαστές των Όπλων και των Σωμάτων μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέμονται στα Όπλα - Σώματα, ονομάζονται Μάχιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων. Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες, όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις.

4. Οι Τεχνικοί σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέμονται στα Όπλα - Σώματα του Στρατού Ξηράς και στη συνέχεια γίνεται η απονομή της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες, συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση στη σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

2. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τονΟργανισμό της Σχολής.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

4. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του στρατού Ξηράς εισάγονται στην ΣΣΕ μετά από εξετάσεις σε ποσοστό 20% επί των εισακτέων της Γενικής Σειράς. Οι παραπάνω πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας μετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ. Οι εν λόγω εξετάσεις οργανώνονται και διεξάγονται στη ΣΣΕ.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι σπουδαστές της Σχολής μετά από 2ετή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία.

2. Οι οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών Λοχιών, Επιλοχιών και Αρχιλοχιών είναι ενοποιημένες. Έτσι οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εφόσον κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού συμπληρώσουν το χρόνο παραμονής που προβλέπει ο νόμος σε κάθε βαθμό. Η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή γίνεται μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στους βαθμούς Λοχία - Επιλοχία - Αρχιλοχία.

3. Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα με τα προσόντα τους σύμφωνα με το σχετικό νόμο και εισέρχονται στο Σώμα των Αξιωματικών.

4. Οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, έχουν μέχρι και τον καταληκτικό τους βαθμό εξέλιξη σε βαθμούς αντίστοιχους με τους Αξιωματικούς που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων