Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)

 α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΙ       

Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκελείας.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΙ

Η ΣΙ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των θετικών και τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι δώδεκα (12) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Η ΣΙ έχει δύο τμήματα, Ιπτάμενων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή - Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπτάμενων και σε Πτητική)

2. Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο εισήχθη στο τμήμα Ιπταμένων της σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.

3. Ειδικότερα οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου.

4. Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο , 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών.

5. Οι Ίκαροι του Τμήματος Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

6. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπεται από τονκανονισμό της Σχολής.

7. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΙΚΑΡΟΥ

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΜΕ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ  ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΜΩ ΠΡΑΞΗ ΠΟΤΑΠΗ,

ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η΄ΦΟΒΟ.

ΜΝΗΜΟΝΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΜΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕ ΘΑ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Σ΄ΑΥΤΑ.