Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΣΕ

Η έδρα της Σχoλής βρίσκεται νότια της Αθήνας, στο Δήμο Βάρης Αττικής και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης - Κορωπίου.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΣΕ

Η ΣΣΕ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των θετικών και τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

1. Οι απόφοιτοι υπό την πτέρυγα των όπλων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα, ήτοι:

ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό Σχολής.

2. Ομοίως οι απόφοιτοι της πτέρυγας των σωμάτων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ' ένα από τα τρία (3) σώματα ήτοι:

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές χωρίζεται σε τρείς επιμέρους μεγάλες ενότητες:

  • α) την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (θετικές και θεωρητικές επιστήμες)
  • β) τη Στρατιωτική Εκπαίδευση (θεωρητική και εφαρμοσμένη)
  • γ) τη Σωματική Αγωγή

2. Όλα τα έξοδα φοίτησης βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον κατά τη διάρκεια φοίτησης λαμβάνουν μια μικρή αποζημίωση.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους, απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.