Βάσεις 2014 PDF Εκτύπωση E-mail

Δείτε ενδεικτικά πόσο αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι οι βάσεις


Νομικές σχολές
Αθήνας +143 μόρια
Θεσσαλονίκης +215 μόρια
Κομοτηνής + 389 μόρια

Ιατρικές σχολές
Αθήνας + 317 μόρια
Θεσσαλονίκης +442 μόρια
Πάτρας +512 μόρια
Ηρακλείου +589 μόρια
Λάρισας + 583 μόρια
Ιωαννίνων + 605 μόρια
Αλεξανδρούπολης +620 μόρια

Να σημειώσουμε πως μεγάλη αύξηση (27,3%) είχε η Γαλλική Φιλολογία Αθήνας

Στη σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στην Αθήνα η βάση αυξήθηκε κατά 767 επιπλέον μόρια
Στην αντίστοιχη σχολή της Θεσσαλονίκης 968 μόρια
Στη σχολή του Βόλου η αύξηση είναι της τάξης του 7,3%
Στην Κοζάνη η αύξηση είναι 13,1%

Ιταλική Φιλολογία Αθήνας +15.5%
Αστυφυλάκων +12,2%
Στατιστικής Αναλογιστικών Σάμου +10,6%
Μαθηματικό Σάμου +10,5%
Πληροφορικής Λαμίας +10,3%
Σχολές ανώτατες εκκλησιαστικής ακαδημίας +10%

 

www.alfavita.gr