Πληροφορίες για στρατιωτικές σχολές και αστυνομία PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Σε ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων η εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές γίνεται με χαμηλότερη βάση. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
α. Η κατηγορία του Ν. 1297/82 (10% της γενικής σειράς). Περιλαμβάνει παιδιά Στρατιωτικών που πέθαναν ή φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας.
β. Η κατηγορία του Ν. 582/70 (25% της γενικής σειράς). Περιλαμβάνει τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Παιδιά πολυτέκνων.
 2. Παιδιά ή αδέρφια αναπήρων του Στρατού.
 3. Παιδιά θυμάτων εθνικής αντίστασης.
 4. Εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (Ε.Π.Υ.) που απολύθηκαν, αφού συμπλήρωσαν πενταετία.

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Για να γίνει ένας υποψήφιος δεκτός στις Στρατιωτικές Σχολές πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

 1. Να έχει ηλικία από 18 έως 21 ετών (Να μην έχει υπερβεί την ηλικία των 21 ετών την 31 Δεκεμβρίου του αντίστοιχου χρόνου). Οι υποψήφιοι της Σ.Σ.Α.Σ. πρέπει να έχουν ηλικία από 20 ετών και κάτω. Οι υποψήφιοι της ΕΛ.ΑΣ. να είναι κάτω των 26 ετών.
 2. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν Ελληνική υπηκοότητα - Ελληνική ιθαγένεια.
 3. Οι διαγωγή τους να είναι τουλάχιστον "κοσμία" για όλες τις σχολές και "κοσμιοτάτη" στη Σ.Α.Ν.
 4. Να έχουν άρτια υγεία και σωματική διάπλαση (Αυτό διαπιστώνεται από την υγειονομική εξέταση Tests υγείας).
 5. Να μην έχουν καταδικαστεί για εγκληματικές πράξεις. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδικήματα που προβλέπουν φυλάκιση. Να μη διώκονται για ανυποταξία ή λιποταξία.
 6. Να μη φέρονται ότι ανήκουν σε θρησκευτικές αιρέσεις.
 7. Να έχουν ανάστημα πάνω από 1,70 οι άνδρες και πάνω από 1,60 οι γυναίκες. Οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (Ιπτάμενοι) δεν πρέπει να έχουν ύψος μεγαλύτερο του 1,90. Οι υποψήφιοι της ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να έχουν οι άνδρες άνω του 1,70 και οι γυναίκες άνω του 1,70. (Στηθική περίμετρο 0,83 οι άνδρες).
 8. Να έχουν κανονικό σωματικό βάρος. Για τη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι) το βάρος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 63,5 το ελάχιστο και 93 το μέγιστο και όχι μεγαλύτερο του 30% του κανονικού στις υπόλοιπες Σχολές.

ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ        


Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν μερικές από τις παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με την αντίληψη των χρωμάτων και την οπτική οξύτητα.

Να μην έχουν αχρωματοψία. Να μπορεί ο υποψήφιος να ξεχωρίσει εύκολα τα βασικά χρώματα. (ερυθρό, πράσινο, πορτοκαλί)

Οι απαιτήσεις οπτικής οξύτητας ποικίλουν ανάλογα με τις διάφορες Σχολές. Έτσι έχουμε:

 • α) Για την Σ.Σ.Ε. (όπλα), Σ.Μ.Α., Σ.Μ.Υ., Σ.Τ.Υ.Α., η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τους 4,5 βαθμούς.
 • β) Για τη Σ.Σ.Ε. (Σώματα), Σ.Σ.Α.Σ., Σ.Α.Ν. η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τους 6 βαθμούς.
 • γ) Για τη Σ.Ν.Δ. να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 για κάθε μάτι χωρίς διόρθωση.
 • δ) Για τη Σ.Ν.Δ. (Μηχανικοί) και Σ.Μ.Υ.Ν. η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τους 2,5 βαθμούς, η υπερμετρωπία τους 3 και ο αστιγματισμός τους 2 βαθμούς.
 • ε) Για τη Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι) δεν πρέπει να έχουν διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία) μεγαλύτερη από 0,25 βαθμούς υπερμετρωπία τους 1,75 και αστιγματισμό 0,75 βαθμούς.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού και της Σχολής Ικάρων (Ιπτάμενοι), δεν πρέπει να έχουν κάνει εγχείρηση για τη διόρθωση της διαθλαστικής ανωμαλίας

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Όλοι οι υποψήφιοι Στρατιωτικών Σχολών υποβάλλονται και σε προκαταρτικές εξετάσεις που αρχίζουν συνήθως μία ή δύο εβδομάδες μετά το τέλος των Γενικών Εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Α.  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται συνήθως σε δύο μέρες στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (Οι εξετάσεις της ΕΛ.ΑΣ. γίνονται στα κρατικά Νοσοκομεία) και περιλαμβάνουν:
 • Γενικά νοσήματα
 • Δερματικά νοσήματα
 • Νοσήματα καρδιάς και αγγείων
 • Νοσήματα αίματος
 • Νευρολογικά νοσήματα
 • Νοσήματα σπονδυλικής στήλης κ.λ.π.
 • Ψυχικά νοσήματα

Β.  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ


Οι δοκιμασίες αυτές γίνονται σε αθλητικά στάδια που ανακοινώνονται για κάθε Σχολή και περιλαμβάνουν τα παρακάτω αγωνίσματα:

 1. Δρόμος 100μ
 2. Δρόμος 1000μ
 3. Άλμα σε ύψος με φόρα
 4. Άλμα σε μήκος με φόρα
 5. Ρίψη σφαίρας και με τα δύο χέρια
 6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για την Σ.Ν.Δ. - Σ.Μ.Υ.Ν. - Σ.Ι. - Σ.Ι.Ρ.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα μιας (1) μόνο προσπάθειας για τους δρόμους και τριών (3) για τα άλματα και τις ρίψεις.

Γ.  ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


Η ψυχοτεχνική δοκιμασία γίνεται από επιτροπή Αξιωματικών.
Διαρκεί δύο (2) ημέρες και περιλαμβάνει γραπτά και προφορικά TESTS για τη διαπίστωση της προσωπικής υγείας καθώς και ορισμένων ψυχικών ικανοτήτων απαραιτήτων για τους Στρατιωτικούς. Τα TESTS αυτά είναι συνήθως όμοια για όλες τις Σχολές εκτός από τη Σχολή Ικάρων όπου υπάρχουν περισσότερα TESTS.