Διαδιασία και ημερομηνίες κατάθεσης των γνωματεύσεων PDF Εκτύπωση E-mail

Οι γνωματεύσεις που χορηγούνται κατά περίπτωση από τις Υγειονομικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιες ή Δευτεροβάθμιες), καθώς και οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ (πρώην ΚΔΑΥ) ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων υποβάλλονται  με σχετική αίτηση:

α) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των (Ημερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ στο  Διευθυντή του Λυκείου τους μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2013.
β) από τους αποφοίτους των (Ημερήσιων-Εσπερινών) Γενικών Λυκείων  ή άλλου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του  Γενικού Λυκείου που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στο Λύκειο κατά της ίδιες ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις (από 1 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2013).
γ) από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων. Δηλαδή οι  μαθητές αυτοί έχουν δύο δυνατότητες να αποκτήσουν το απολυτήριο, είτε με τη συμμετοχή τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είτε με τη συμμετοχή τους σε όλα τα μαθήματα σε επίπεδο σχολικό. Στην περίπτωση συμμετοχής τους στις πανελλαδικές εξετάσεις οι γνωματεύσεις υποβάλλονται  στο Λύκειο υποβολής της αίτησης –δήλωσης από 1 μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2013.
δ) από τους αποφοίτους Β΄ κύκλου των ημερήσιων και εσπερινών ΤΕΕ, τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των πρώην ημερήσιων και εσπερινών ΤΕΛ καθώς τους κατόχους πτυχίου ειδικότητας των ημερήσιων και εσπερινών Ναυτικών Λυκείων. Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου λειτουργεί τέτοιο Γραφείο, στις ημερομηνίες που θα ορισθούν για την κατάθεση του Μηχανογραφικού Δελτίου ΤΕΕ (αρχές Μαρτίου).
Ειδικά  οι γνωματεύσεις που θα ισχύσουν μετά την απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ,  μπορούν να υποβάλλονται στα οικεία Λύκεια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά  ισχύουν και για τα τυχόν  ειδικά μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν  οι μαθητές και οι απόφοιτοι των Γενικών  Λυκείων, οι μαθητές των ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι των ΤΕΕ των πρώην ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων.
Διευκρινίζεται ότι όσοι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία ή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες θα εξετασθούν προφορικά ή εξέτασή τους θα γίνει μόνο στα Βαθμολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα.
(Φ.251/9954/B6/23-01-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ)