Εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου (12/9/2011) PDF Εκτύπωση E-mail

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου ΠΡΩΤΟ οργάνωσε παρουσίαση ενημέρωσης για τους μαθητές της Β' και Γ' λυκείου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης στην Εθνικής Αμύνης.

 

Οι ομιλητές κ. Θεόδωρος Κοντορούπης και Περικλής Κοντορούπης παρουσίασαν στην πρώτη και δεύτερη Ενότητα, γενικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα, τις υπηρεσίες του Φροντιστηρίου ΠΡΩΤΟ, πληροφορίες σχετικά με τα Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ψυχοτεχνικών, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Αθλητικής Προετοιμασίας.

Στην τρίτη ενότητα ο κ. Περικλής Κοντορούπης παρουσίασε χρήσιμες πληροφορίες για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στην τέταρτη ενότητα ακολούθησε κλήρωση 5 κωδικών Άριστον Τεστ.